12. May 2018
Šta je asertivna (nenasilna) komunikacija i kako izgleda asertivno (nenasilno) ponašanje u svakodnevnom životu. Kako da na direktan i otvoren način izrazimo svoje mišljenje, osećanja i namere poštujući mišljenje, osećanja i namere drugih. Da prepoznamo manipulativna ponašanja i reagujemo u skladu sa datom situacijom. Da prepoznamo direktno agresivno, pasivno i pasivno - agresivno ponašanje demonstrirajući kroz praktične primere date situacije.
04. February 2018
U februaru smo otvorili nove termine. Probni čas je besplatan. Dobrodošli :)