· 

Budina učenja i savremeni život

U pogledu budističkih učenja i praksi danas postoji dosta nesporazuma i pogrešnih tumačenja. Najčešće se misli da budizam od praktičara zahteva odricanje od učešća u svakodnevnom životu i negiranje uobučajenih društvenih, porodičnih i profesionlainh relacija. Međutim, iako je monaški način života veoma važan za usavršavanje budističke prakse suština Budinih učenja je univerzalno primenjiva u svim živornim stilovima dajući im produbljenu dimenziju i omogućavajući kvalitetnije, ispunjenije i sadržajnije odnose sa drugima.

 


Tenzing Vangpo je rođen 1990. godine u Indiji u budističkoj porodici. Od svoje 7 godine živeo je u manastiru gde je stekao znanje o ritualnim praksama i učenjima tibetanskog budizma. U svojoj 12 godini nastavlja školovanje na Divakar budističkoj akademiji gde je osam godina izučavao indo-tibetansku budističku filozofiju i literaturu kao i engleski i hindi. Od kako je diplomirao kao Ačarja (Acharya), visoko obrazovani poznavalac i praktičar budističkih studija, i sam je postao predavač na Divakar akademiji i drži predavanja u Indiji i Evropi.

 

 

PREDAVANJE POČINJE U 19H

Adresa na kojoj će se održati predavanje:

 

Bhakti Hub centar  Kosovska 49, ugao Kosovske i Takovske ulice, pasaž pored Telenorove radnje,
prvi ulaz sa desne strane.


Ulaz slobodan!!!

Organizator predavanja Bodhi Path Beograd