„Suštinski bolji život – kako razviti ljubav i saosećanje i zašto “

Osnovni cilj kurikulima Bodhi Patha-a je razvijanje uma probuđenja – bodičite,
stanja uma koje počiva na kvalitetima saosećanja i mudrosti. To je postepeni put koji vodi ka
prosvetljenju, a učenja koja nam daju usmerenje su učenja Lođonga, sveobuhvatne
budističke prakse Uvežbavanja uma.
Program obuke u Beogradskom Bodhi Path centru sastoji se od serije kurseva koji kao celina
daju praktičarima sve neophodne uslove potrebne na putu prakse Uvežbavanja uma –Lođonga.

 

 

U nastavku ovog programa u septembru 2018. godine darma instruktor Miro Tacer
govoriće kako razvijanjem kvaliteta ljubavi i saosećanja možemo suštinski da poboljšamo
svoj život, učinimo ga lakšim i ispunimo smislom. Šta je suština ova dva kvaliteta i kao
donose dobrobit nama i drugima? Kako je moguće radeći sa našim umom i razvijajući ova
dva kvaliteta steći i sačuvati unutrašnji mir u svakodnevnom životu, u životnim situacijama
koje su stresne, ispunjene tenzijom i strahom? Kako nas to čini boljim osobama
sposobnim da pomognemo drugima na pravi način? Saznaćemo da ljubav i saosećanje
dolaze od dubokog razumevanja životnih okolnosti i naše egzistencije i da je zahvaljujući
tome moguće primeniti ih na praktičan i konkretan način u svakoj situaciji. Uz praktične
vežbe za rad sa svojim umom kroz kontemplaciju i meditaciju polaznici kursa

 

Učitelj
Miro Tacer je nakon trogodišnjeg budističkog povlačenja u Dordonji nastavio aktivno da
praktikuje i proučava darmu pod mentorstvom velikih učitelja tibetanskog budizma kao što
su Šamar Rinpoče i Džigme Rinpoče. Miro je intenzivno uključen u aktivnosti u Dagpo Kađu
Lingu u Francuskoj, glavnom evropskom sedištu XVII Karmape Trinlej Taje. Zaposlen je kao
socijlani radnik sa osobama sa invaliditetom.


Raspored
Subota, 29 septembar, okupljanje je u 10,00h
10,30-12,00 – prva sesija predavanja
12,00-12,30 - pauza
12,30-14,00 – druga sesija predavanja
14,00 - 15,30– pauza za ručak
15,30-17,00 – treća sesija predavanja
17,30 – 18,30 – privatni razgovori


Format je interaktivan. Predznanje nije neophodno.


Nedelja, 30. septembar, okupljanje u 10,00
10,30-12,00 – prva sesija predavanja
12,00-12,30 - pauza
12,30-14,00 – druga sesija predavanja
14,00 - 15,30– pauza za ručak
15,30-17,00 – treća sesija predavanja

 

 

Troškovi i plaćanje


Predavanja u subotu i nedelju su po 1.750 dinara, odn. 3.500 dinara ukupno. Za đake i
studnete predavanja su besplatna
Važno : Svi koji nisu u mogućnosti da plate iznos u celosti neka se jave jer je moguće plaćanje
u ratama. Plaćanje je nephodno kako bi se pokrili troškovi putovanja i smeštaja učitelja
Nedostatak novca nije razlog za neprisustvovanje predavanjima. Javite se da se
dogovorimo.


Donacija


Vrednost budističkih učenja je nemerljiva.
Naši učitelji ulažu nesebičan trud i napor da bi nam preneli ova dragocena učenja i pomogli
nam na putu duhovnog buđenja. U skladu sa našim mogućnostima zahvaljujemo im se
donacijom, izrazom naše velikodušnosti, prvom od šest paramita koje su temelj
prosvetljenog uma.


Napomene


Možete ovaj poziv proslediti i onima kojima je budizam nov ili koji nisu članovi našeg centra.
Poželjno je da se prijavite unapred.
Zbog ograničenih mesta, obavezno najavite svoj dolazak. Centar ima zafu meditacione
jastuke, ne morate nositi svoje, ali ukoliko vam je potrebna stolica – blagovremeno nas
obavestite.
Prijavite se što pre. Prijavu, kao i molbu za dodatne informacije možete poslati na adresu:
info@bodhipath.rs ili pozvati 064 1674187.