Asertivnost - zdrava Agresivnost

ASERTIVNOST - ZDRAVA AGRESIVNOST

Da li vam je teško ’da izbrojite do deset’ pre nego što izrazite svoje mišljenje i svoja osećanja?
Da li ispoljavate ljutnju, bes ili tugu na isuviše bučan, direktan i neprimeren način?
Da li smatrate da ste suviše impulsivni, nepromišljeni, ’srčani’?
Da li se često kajete posle ovakvog ponašanja i da li su vam zbog toga narušeni međuljudski odnosi?
Da li govorite DA, a mislite NE?
Da li izbegavate konfliktne situacije i strahujete od konfrontiranja (suočavanja, suprotstavljanja)?
Da li često izgovarate i radite stvari sa kojima se ne slažete?
Da li se osećate poniženo svaki put kad pristanete na nešto što zapravo ne želite?
Da li se često osećate prevareno, izmanipulisano, nepoštovano?
Da li osećate strah i uznemirenost svaki put kada bi trebalo da se zauzmete za sebe?
Da li radije puštate drugima da budu u pravu ’jer ne volite da se svađate’?
Da li pristajete na sve što se od vas traži samo da biste zadržali određenu osobu ili posao?
Da li strahujete da budete ono što jeste?

Na radionici ćemo naučiti:

Šta je asertivna (nenasilna) komunikacija i kako izgleda asertivno (nenasilno) ponašanje u svakodnevnom životu.
Kako da na direktan i otvoren način izrazimo svoje mišljenje, osećanja i namere poštujući mišljenje, osećanja i namere drugih.
Da prepoznamo manipulativna ponašanja i reagujemo u skladu sa datom situacijom.
Da prepoznamo direktno agresivno, pasivno i pasivno - agresivno ponašanje demonstrirajući kroz praktične primere date situacije.
Naučićemo koji su znaci neverbalne komunikacije i šta oni označavaju.
Nakon ukazivanja pokaznih vežbi (pogrešnih primera) proradićemo primere samopouzdano-asertivnog ponašanja i asertivne komunikacije izražavajući sebe na autentičan i slobodan način.
Učesnici radionice će dobiti odštampan materijal o tehnikama asertivnosti kao podsetnik vežbi koje ćemo proraditi na radionici.


Radionicu vodi: Maja Dokić dip.sociolog i OLI psihoterapeut u edukaciji
https://www.facebook.com/majadokic81

Mesto održavanja: Yoga Bliss studio, Budmanijeva 17 Beograd
Datum i vreme održavanja: 12.5. 16-21h (sa kraćim pauzama)
Promotivna cena za ovu radionicu: 1600 din.
Redovna cena: 2200 din.

Prijave i uplate izvršiti u Yoga Bliss studiju najkasnije do 10.5.
Rezervacije na telefon: 062 301203