YOGA STUDIO BLISS

 

 

Joga studio Bliss je nastao 2010. godine u želji da se blagodeti joge podele sa drugim ljudima. Telo i um su nam dati, a da uopšte nismo svesni potencijala i sofisticiranosti alata koji posedujemo, a joga je drevna praksa samospoznaje koja doprinosi uspostavljanju harmonije telesnih, emotivnih, umnih i kreativnih potencijala. Moderan čovek ima sve uslove da ostvari harmoniju i celovitost svog bića. Sve je više naučnih otkrića o tome kako funkcionišu ljudsko telo i um. Ipak ove informacije ne bivaju integrisane u svakodnevni život pojedinca.

 

Joga nas uči kako da se povežemo sa svojim osećanjima, kako da ih prepoznamo, razumemo i izrazimo. Time oplemenjujemo ne samo svoj, već i život ljudi oko nas. Zbog toga je drevni čovek bio mudriji, okretao se onome što je unutra osluškujući svemir u sebi. Otkrio je da je dah inteligencija tela i da predstavlja sam život. Osetio je suptilne kanale koji prožimaju celo telo kako na najgrubljem tako i najfinijem nivou. Uspeo je raznim tehnikama fizičkih i mentalnih vežbi da umiri nemirni um i dosegne svoju suštinsku prirodu.

 

 

Dođite i osetite blagodeti joge!